SØKNAD OM KJØP AV BOLIG


Frist for å melde forkjøpsrett: Mandag 26. november klokken 12.00.

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Sam Eydes gate 9 borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
Medlem i PBBL
JaNeiØnsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):